top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 13 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


feed-image Feed Entries
Home

Faculty of Technics and Technologies of Trakia University - Stara Zagora
PDF Print E-mail
There are no translations available.

ОБЯВА

На 09.10.2016г. /неделя/ от 9.00 часа стартира курс по "3D проектиране с AUTOCAD" във ФТТ-Ямбол

 

ОБЯВА

Тракийски университет - Стара Загора  и Факултет "Техника и технологии" - Ямбол

Организират допълнителен прием на документи за кандидатстудентски конкурс

за ОКС „бакалавър“ след средно образование за всички специалности платено обучение.

 

Тракийски университет - Стара Загора  

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол


През учебната 2016/2017 година във Факултет "Техника и технологии" - Ямбол ще се извършва обучение в ОКС "магистър"след висше образование по следните акредитирани специалности:   

  •     АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
  •     ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИи И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ
  •     аВТОМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
  •     ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА И ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
  •     мУЛТИМЕДИЙНИ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И УСЛУГИ
  •     ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
  •     ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ
  •     БЕЗОПАСТНОСТ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ    

Кандидатства се с ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

 

1. Ако издаването на диплома за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка;

2. Кандидати, завършили Тракийски университет, на които издаването на диплома за висше образование е предстоящо, представят уверение, издадено от деканата към факултета.

 

Срок за подаване на документи:  от 01.09.2016г.  до 30.09.2016г.

Документи за участие в конкурс се приемат в сградата на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, в Библиотеката (230).

Допълнителна актуална информация на телефони: 089 683 2320 и 088 640 5009.

Кандидатстудентска информация:   http://ftt.uni-sz.bg;  http://www.uni-sz.bg; тел. 046/64 01 23.

                                       от ръководството на ТрУ, ФТТ- Ямбол                                                                                          

Кандидатстудентски справочник можете да видитеТУК  

 

Информация от BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“

Открита е процедура за набиране на проектни предложения по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“, съфинансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Крайната дата за подаване на предложения за финансиране е 9 декември 2016 г. или до изчерпване на финансовите средства по поканата.

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257

За повече информация: 042/699271  Отдел „Проекти“

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ  

Всички студенти редовно обучение, държавна поръчка е необходимо в началото на учебната година да подадат декларация за здравно осигуряване. При повече от 3 неплатени вноски се губят здравните права.

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ  

за студентите задочно обучение

ЗИМНИЯТ СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2016/2017г. ЩЕ ЗАПОЧНЕ на 09.01.2017г. 

ЗАПЛАЩАНЕТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПРЕЗ НОЕМВРИ, ДЕКЕМВРИ 2016г., но не по-късно от 09.01.2017г.

по БАНКОВАТА СМЕТКА НА ФАКУЛТЕТА. 

ЛИКВИДАЦИОННАТА СЕСИЯ 

ще се проведе от 01.09.2016г. до 10.09.2016г.

 

ОБЯВА  

Факултет „Техника и технологии“ организират периодично обучение

със софтуерните продукти AUTOCAD, CATIA, SOLID WORKS

  

 

Запознайте се със специалностите на ФТТ -  Ямбол!

 

Обща брошура на ФТТ 

mmksu

„Мултимедийни и компютърни системи и услуги” - магистър

iktpba

„Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация” - магистър

ikto

„Информационни и комуникационни технологии в образованието” - магистър

 button 1

„Автотранспортна и земеделска техника” - бакалавър и магистър [брошура]

 button  7

“Автоматика, информационна и управляваща техника”- магистър 

 button 3

“Автоматика и компютърни системи”  - бакалавър [брошура]

button 3

“Автоматика и компютърни системи”  - магистър

 button 2

„Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” - бакалавър и магистър [брошура]

 button 4

"Електротехника"- бакалавър и магистър  [брошура]

 button 6

“Технология на храните” - бакалавър и"Безопасност и качество на храните" - магистър [брошура]

 button 5

“Топло- и газоснабдяване” - бакалавър и магистър [брошура]

 

  

 
ПРИЕМ 2016-2017 PDF Print E-mail
There are no translations available.

ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" - ЯМБОЛ - ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО

ФТТ - Ямбол е в структурата на Тракийски университет - Стара Загора (www.uni-sz.bg)

 - получаване на висше образование - образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР" или "МАГИСТЪР"; 
 - висока ПРОФЕСИОНАЛНА подготовка; 
 - квалификация "УЧИТЕЛ"; 
 - ИНСТРУКТОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ за някои специалности.

Завършилите ФТТ - Ямбол получават образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” или "МАГИСТЪР" и съответната професионална квалификация "ИНЖЕНЕР" или "МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР" и могат да продължат за ОНС "Доктор".

Last Updated on Tuesday, 16 August 2016 15:12
Продължение
 
Обяви и съобщения! PDF Print E-mail
There are no translations available.

12.09.2016 Публикуван е разпис на учебните занятия за ОКС"Бакалавър", редовно обучение зимен семестър на учебната 2016/2017г.


01.07.2016 Публикуван е график за провеждане на Държавни изпити за ОКС "Бакалавър" през юлската сесия на учебната 2015/2016г.


 

 

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2016-2017


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014