Печат

Анкетни проучвания

on . Posted in Анкетни проучвания

1. Анкетно проучване за изискванията на работодателите за професионална подготовка, мотивация за работа в динамична среда и реализацията на инженерни специалисти:

Анкетна карта 

Доклад за резултатите от анкетното проучване


2. Анкета за оценяване на степента на удовлетвореност на студентите от проведеното обучение по актуализираните учебни програми

Анкетна карта

Доклад за резултатите от анкетното проучване