Печат

Подготовка за "Дните на специалностите"

on . Posted in Дневник

Тече организация за провеждане на „Дните на специалностите" - дейност за представяне напредъка и постигането на поставените цели в проекта. Студентите обсъждат вида и начина, по който ще представят участието си в актуализираното обучение и специалностите си. Предлаганите дейностите се съгласуват с фирмите-партньори,които ще подпомогнат студентите и ще вземат участие в Дните на специалностите".

Печат

Дейности по проекта

on . Posted in Дневник

През летните месеци дейностите по проекта продължават с организиране и провеждане на процедурите по закупуване и доставяне на предвиденото за закупуване оборудване по проекта.

Печат

Приключва Дейност 3

on . Posted in Дневник

През този месец приключва Дейност 3. „Апробиране на разработената нова и/ли актуализирана учебна документация". В рамките на тази дейност бяха обучени общо 359 студента от шестте специалности по дванадесет актуализирани и две нови учебни програми.

Печат

Приключване на проекта

on . Posted in Дневник


На 13.11.2014г. във ФТТ – Ямбол се проведе пресконференция по повод приключването на проекта. Пресконференцията беше открита от доц. д-р инж. Красимира Георгиева – декан на факултета.

Печат

"Дни на специалностите"

on . Posted in Дневник

 
На 29-30.10.2014г. бяха проведени „ Дни на специалностите“. Студентите представиха резултатите от проведеното актуализирано обучение.На организираните изложби  и другите съпътстващи мероприятия, присъстваха  не само студенти и преподаватели на ФТТ,но и гости участващи в Международната научна конференция“Техника, технологии, образование“ ICTTЕ 2014.