Печат

Посещение в кооперация „Чарда“ на АТЗТ

on . Posted in Дневник

Студентите от специалност „Автотранспортна и земеделска техника“ участваха в пролетната подготовката на земята в землището на село Чарда при посещение в земеделска кооперация „Чарда“ в рамките на апробацията на актуализираното учебно съдържание по дисциплината „Механизирани технологии в земеделието“ в реална производствена среда. В две последователни посещения студентите се запознаха с технологичните процеси при подготовка за засяване на пролетните култури.

Посещение на студентите от специалност „Автотранспортна и земеделска техника“ във ЗПК „Чарда“