Печат

Срещи на експертните групи

on . Posted in Дневник

На 20.07.2013г. се състояха срещи на експертните групи по специалности, в чийто състав са включени представители на партньорските организации и преподаватели в съответното професионално направление. На срещите беше обсъдена и анализирана учебната документация по специалностите, обучавани във ФТТ-Ямбол - квалификационните характеристики и учебни планове.

Печат

Среща с партньорите по проекта

on . Posted in Дневник

На 09.07.2013г. във Факултет "Техника и технологии" се проведе информационна среща, посветена на стартирането на проекта. Присъстваха представители на партньорските организации, преподаватели, ангажирани с изпълнението на проекта и местни медии. На срещата бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на предвидените дейности. Бяха набелязани сроковете и продължителността за изпълнение на отделните етапи на проекта.

Печат

Първа работна среща

on . Posted in Дневник

На 03.06.2013г. се проведе работна среща на екипа за управление на проект BG051PO001 – 3.1.07 – 0032 „Връзката с бизнеса - устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет "Техника и технологии" - Ямбол” със сформираните екипи по специалности. На срещата бяха обсъдени предстоящите дейности по оперативното изпълнение на проекта. Ангажираните преподаватели бяха запознати с план-графика, сроковете за изпълнение, финансовите и отчетни документи.
Печат

Информационна среща

on . Posted in Дневник

Във връзка със стартирането на проект BG051PO001 – 3.1.07 – 0032 „Връзката с бизнеса - устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет "Техника и технологии" - Ямбол” на 09.07.2013г. (вторник) от 16ч. в зала 225 във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол ще се проведе информационна среща.