Печат

Съобщение 12.04.2014

Написана от Светослав Атанасов on . Posted in Активности

Уважаеми колеги,
Във връзка с реализиране на дейностите по Проект „Изграждане на устойчива система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Тракийски университет“ предстои  организиране на семинар „Виртуални лаборатории”, който ще се проведе на 15 и 16.05.2014 г. в Русенски университет „Ангел Кънчев”. Ще се сформира група от 20 преподаватели, които ще участват в обучението.
Желаещите да се включат в групата, да потвърдят участието си в стая 132 при доц. Красимира Добрева – координатор на проекта.
От екипа на Проекта

Печат

Съобщение

Написана от Светослав Атанасов on . Posted in Активности

Уважаеми колеги,
Предстои провеждането на обучителен курс по „Интегриране на интерактивни презентационни системи в процеса на преподаване и учене във ВУ” с лектор гл. ас. Ваня Стойкова,  заложен като дейност по Проект „Изграждане на устойчива система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Тракийски университет“.
Курсът ще започне на 07.04.2014 г. от 13,00 часа в зала 226.
Желаещите да се включат в групата, да потвърдят участието си в стая 132 при доц. Красимира Добрева – координатор на проекта.

От екипа на Проекта

Печат

Английски език за напреднали

Написана от Светослав Атанасов on . Posted in Активности

На 13.03.2014 г., в зала 332 на Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, започна обучението по Английски език за напреднали. В групата участват 12 преподаватели, покрили ниво А2.  Курсът е с продължителност 120 часа и ще завърши с полагане на изпит за покриване на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка.

Печат

Съобщение за курс по английски

Написана от Светослав Атанасов on . Posted in Активности

Уважаеми колеги,
Във връзка с реализиране на дейностите по договор BG051PO001-3.1.09-0015, на 27.02.2014 г. от 12,30 часа в зала 225 ще се проведе организационна среща на заявилите желание за участие в обучителен курс по Английски език за напреднали. Желаещите да се вкючат в обучението, трябва да представят Сертификат за покрито ниво А2 или да положат входен тест, който ще се проведе на 06.03.2014 г. от 15,30 часа в зала 332 на Факултет „Техника и технологии".
От екипа на проекта

Печат

Връчване на сертификати

Написана от Светослав Атанасов on . Posted in Активности

На 18.02.2014 г. в зала 332 на Факултет "Техника и технологии" - Ямбол бяха връчени сертификатите на преподавателите, успешно преминалите обучения по "Интегриране на интерактивни презентационни системи в процеса на преподаване и учене във ВУ", "Английски език за начинаещи" и "CATIA I част".