Печат

Юни - обзор

Написана от Светослав Атанасов on . Posted in Активности

На 28.06.2013 г. приключи обучението за Европейски сертификат за компютърни умения (ECDL), включващо 4 модула по 20 учебни часа. Лектори на курса бяха доц. д-р Веселинка Недева и ас. инж. Златин Златев. В групата се включиха 11 преподаватели от Факултет "Техника и технологии".  Десет от тях получиха сертификат ECDL START.

Разработени са учебни програми по „Методика на научните изследвания“ с автор проф. дтн Георги Тасев и „Методика на академичното преподаване“ с автор  доц. д-р Маргарита Пехливанова.