Печат

Приключи работата по Дейност I

Написана от Светослав Атанасов on . Posted in Активности

Приключи работата по Дейност 1: Проучване на потребностите от квалификация на преподавателите.
Анкетирани са над 90 преподаватели от Факултет "Техника и технологии", Медицински  факултет, Ветеринарномедицински факултет и Стопански факултет на Тракийски университет, относно техните потребности от повишаване на квалификацията и кариерно развитие. Данните от проучването са обработени и е изготвен Доклад-анализ, който ще послужи при разработването на система за квалификация и кариерно  развитие на преподавателите в Тракийски университет