Печат

Методика на академичното преподаване и научните изследвания II

Написана от Светослав Атанасов on . Posted in Активности

От 01.07.2013 г. до 08.07.2013 г. във Факултет "Техника и технологии" – Ямбол се проведе обучение по „Методика на академичното преподаване и научните изследвания“. Лектори на курса бяха проф. дтн ГеоргиТасев и доц. д-р Маргарита Пехливанова. В групата се включиха 14 преподаватели от Факултет "Техника и технологии". Връчени бяха 14 Сертификата.

Започна разработването на „Ръководство за работа с интерактивна дъска e-Beam“ с автор гл. ас. инж. Ваня Стойкова.