Печат

Дейност № 3

Написана от Светослав Атанасов on . Posted in Активности

По Дейност № 3 са разработени анкета и методика за проучване на резултатите от реализираните обучения. Анкетирани са преподавателите от ФТТ, участвали в обученията по ECDL (11 преподаватели) и Методика на академичното преподаване и научните изследвания (14 преподаватели).