Печат

ECDL в Стопански факултет

Написана от Светослав Атанасов on . Posted in Активности

На 16.10.2013 г. в Стопански факултет на Тракийски университет започна обучението за Европейски сертификат за компютърни умения (ECDL), включващо 4 модула по 20 учебни часа. Лектор на курса е доц. д-р Лина Йорданова. В групата участват 10 преподаватели от Стопански , Педагогически и Ветеринарномедицински факултети на Тракийски университет.

Приключи разработването и е подготвено за издаване „Ръководство за работа с интерактивна дъска e-Beam“ с автор гл. ас. инж. Ваня Стойкова.