Печат

Дейност 4

Написана от Светослав Атанасов on . Posted in Активности

На 12.11.2013 г. в Заседателната зала на Ректората на Тракийски университет – Стара Загора се проведе среща на екипа за организация и управление на проекта с експерти, ангажирани с изпълнението на Дейност 4: Разработване на критерии и система за квалификация и кариерно развитие, с възможности за диференцирано заплащане на труда. На срещата присъстваха Ректорското ръководство, Деканските ръководства, Центъра за кариерно развитие и екипа на проекта.