Печат

Интерактивни презентационни системи II

Написана от Светослав Атанасов on . Posted in Активности

От 12.11.2013 до 22.11.2013 г. в мултидисциплинарната лаборатория на Факултет "Техника и технологии" - Ямбол се проведе обучение по "Интегриране на интерактивни презентационни системи в процеса на преподаване и учене във ВУ" с първата от трите предвидени по Дейност 2 групи. Лектор на курса е гл. ас. инж. Ваня Стойкова.  Курсът е с продължителност 30 часа. В групата се включиха 8 преподаватели. На преминалите обучението са издадени сертификати.