Печат

Обзор - декември

Написана от Светослав Атанасов on . Posted in Активности

На 19.12.2013 г. приключи обучението по Английски език за начинаещи. Всичките, 12 участници в групата, покриха ниво А1 от Общата европейска езикова рамка. Сертификатите ще се връчат през месец януари 2014 г.
Разработена е учебна програма по CATIA с автор инж. Красимир Батаклиев.