Печат

Съобщение за курс по английски

Написана от Светослав Атанасов on . Posted in Активности

Уважаеми колеги,
Във връзка с реализиране на дейностите по договор BG051PO001-3.1.09-0015, на 27.02.2014 г. от 12,30 часа в зала 225 ще се проведе организационна среща на заявилите желание за участие в обучителен курс по Английски език за напреднали. Желаещите да се вкючат в обучението, трябва да представят Сертификат за покрито ниво А2 или да положат входен тест, който ще се проведе на 06.03.2014 г. от 15,30 часа в зала 332 на Факултет „Техника и технологии".
От екипа на проекта