Печат

Съобщение

Написана от Светослав Атанасов on . Posted in Активности

Уважаеми колеги,
Предстои провеждането на обучителен курс по „Интегриране на интерактивни презентационни системи в процеса на преподаване и учене във ВУ” с лектор гл. ас. Ваня Стойкова,  заложен като дейност по Проект „Изграждане на устойчива система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Тракийски университет“.
Курсът ще започне на 07.04.2014 г. от 13,00 часа в зала 226.
Желаещите да се включат в групата, да потвърдят участието си в стая 132 при доц. Красимира Добрева – координатор на проекта.

От екипа на Проекта