Печат

Съобщение 12.04.2014

Написана от Светослав Атанасов on . Posted in Активности

Уважаеми колеги,
Във връзка с реализиране на дейностите по Проект „Изграждане на устойчива система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Тракийски университет“ предстои  организиране на семинар „Виртуални лаборатории”, който ще се проведе на 15 и 16.05.2014 г. в Русенски университет „Ангел Кънчев”. Ще се сформира група от 20 преподаватели, които ще участват в обучението.
Желаещите да се включат в групата, да потвърдят участието си в стая 132 при доц. Красимира Добрева – координатор на проекта.
От екипа на Проекта