Faculty of Technics and Technologies of Trakia University - Stara Zagora Факултет "Техника и технологии" - Ямбол е структура на Тракийски университет - Стара Загора. https://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=frontpage&lang=en Sun, 19 Jan 2020 15:20:21 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management en-gb Специалностите във Факултет "Техника и технологии" за 2014-2015 г. https://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=531%3Aftt2014a&catid=69%3A2013-08-31-11-56-48&lang=en https://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=531%3Aftt2014a&catid=69%3A2013-08-31-11-56-48&lang=en There are no translations available.

САЙТЪТ БЕШЕ АКТУАЛЕН ДО 13.09.2017 ГОДИНА,

НОВИЯТ САЙТ НА ФТТ  ГР. ЯМБОЛ е  http://uni-sz.bg/truni5/

 

                       


 

 

Специалностите на ФТТ -  Ямбол за академичната 2016-2017 г.!

 

ftt

 

mmksu

„Мултимедийни и компютърни системи и услуги” - магистър

iktpba

„Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация” - магистър

ikto

„Информационни и комуникационни технологии в образованието” - магистър

 button 1

„Автотранспортна и земеделска техника” - бакалавър и магистър [брошура]

 button  7

“Автоматика, информационна и управляваща техника”- магистър 

 button 3

“Автоматика и компютърни системи”  - бакалавър [брошура]

button 3

“Автоматика и компютърни системи”  - магистър

 button 2

„Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” - бакалавър и магистър [брошура]

 button 4

"Електротехника"- бакалавър и магистър  [брошура]

 button 6

“Технология на храните” - бакалавър и"Безопасност и качество на храните" - магистър [брошура]

 button 5

“Топло и газоснабдяване” - бакалавър и магистър [брошура]

 

  

]]>
vnedeva@yahoo.com (Administrator V.Nedeva) frontpage Sun, 26 Jan 2014 09:56:11 +0000
ПРИЕМ 2017-2018 https://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=446%3Aapply&catid=46%3Ainf&Itemid=237&lang=en https://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=446%3Aapply&catid=46%3Ainf&Itemid=237&lang=en There are no translations available.

ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" - ЯМБОЛ - ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО

ФТТ - Ямбол е в структурата на Тракийски университет - Стара Загора (www.uni-sz.bg)

 - получаване на висше образование - образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР" или "МАГИСТЪР"; 
 - висока ПРОФЕСИОНАЛНА подготовка; 
 - квалификация "УЧИТЕЛ"; 
 - ИНСТРУКТОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ за някои специалности.

Завършилите ФТТ - Ямбол получават образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” или "МАГИСТЪР" и съответната професионална квалификация "ИНЖЕНЕР" или "МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР" и могат да продължат за ОНС "Доктор".

]]>
vnedeva@yahoo.com (Administrator V.Nedeva) frontpage Sat, 16 Feb 2013 07:11:30 +0000
Обяви и съобщения! https://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=94%3Anews&catid=1%3Alatest-news&Itemid=162&lang=en https://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=94%3Anews&catid=1%3Alatest-news&Itemid=162&lang=en There are no translations available.

 


23.03.2017г. Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за I курс, задочно обучение през априлската сесия на учебната 2016/2017 г.


23.03.2017г. Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за II курс, задочно обучение през априлската сесия на учебната 2016/2017 г.


23.03.2017г. Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за III курс, задочновно обучение през априлската сесия на учебната 2016/2017 г.


23.03.2017г. Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за ІV курс, задочноно обучение през априлската сесия на учебната 2016/2017 г.


09.02.2017г. Публикуван е разпис на учебните занятия за студентите редовно обучение за летен семестър на учебната 2016/2017г. 

 

 

]]>
vnedeva@yahoo.com (Administrator V.Nedeva) frontpage Tue, 14 Jul 2009 13:13:01 +0000