top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 91 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Специалностите в ТрУ

Специалностите в ТрУ по факултети
There are no translations available.

СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ТрУ по ФАКУЛТЕТИ; СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ТрУ по АЗБУЧЕН РЕД

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

Агрономство – бакалавър и магистър

Зооинженерство

Рибовъдство и аквакултури

Екология и опазване на околната среда

Аграрно инженерство

 

ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Ветеринарна медицина

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Медицина

Медицинска сестра

Акушерка

Социални дейности

Управление на здравните грижи

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Социална педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

Начална училищна педагогика с чужд език

Специална педагогика

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Аграрна икономика

Регионална икономика

Бизнесикономика

 

ФАКУЛТЕТ «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ» -  Ямбол  http://ftt.uni-sz.bg

Автотранспортна и земеделска техника

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

Автоматика и компютърни системи

Автоматика, информационна и  управляваща техника

Електротехника

Топло и газоснабдяване

Технология на храните

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

Рехабилитатор

Медицински лаборант

 

ФИЛИАЛ Хасково

Медицинска сестра

СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ТрУ по АЗБУЧЕН РЕД

Автоматика, информационна и  управляваща техника - ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ Ямбол

Автотранспортна и земеделска техника - ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ Ямбол

Аграрна икономика - СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Аграрно инженерство -АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

Агрономство АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

Акушерка - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Бизнесикономика - СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Ветеринарна медицина  - ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия - ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ Ямбол

Екология и опазване на околната среда - АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

Електротехника - ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ Ямбол

Зооинженерство - АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

Медицина - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Медицинска сестра - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Медицинска сестра - ФИЛИАЛ Хасково

Медицински лаборант - МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

Начална училищна педагогика с чужд език - ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Предучилищна и начална училищна педагогика - ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Регионална икономика - СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Рехабилитатор - МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

Рибовъдство и аквакултури  АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

Социална педагогика - ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Социални дейности - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Специална педагогика - ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Технология на храните - ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ Ямбол

Топло и газоснабдяване - ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ Ямбол

Управление на здравните грижи - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ


 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014