top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 51 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Студенти Учебен разпис и изпити График изпити График за провеждане на семестриални изпити за ІV курс, задочно обучение през априлската сесия на учебната 2016/2017г.

График за провеждане на семестриални изпити за ІV курс, задочно обучение през априлската сесия на учебната 2016/2017г.

ГРАФИК

за провеждане на семестриални изпити

за ІV курс, задочно обучение

през априлската сесия на учебната 2016/2017г.

 

Специалност: АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

ИКОНОМИКА

ДОЦ. З. ДЖАНДАРМОВА

 

21.04.2017г.

13,00 ч.

129

МПСП І

 

ДОЦ. К. ТРЕНДАФИЛОВ

20.04.2017г.

9,00 ч.

129

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА

АС. Г.С. ГЕОРГИЕВ

20.04.2017г.

13,00 ч.

125

ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНЕНИ ПРО-ДУКТИ

ДОЦ. В. ВЪТЕВА

22.04.2017г.

9,00 ч.

129

МЕХАНИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ПРОФ. К. ГЕОРГИЕВА

21.04.2017г.

9,00 ч.

228

ТЕХНИКА НА УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА

ГЛ. АС. Д-Р К. ГЕОРГИЕВ

22.04.2017г.

13,00 ч.

129

Специалност: ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

ИКОНОМИКА

ДОЦ. З. ДЖАНДАРМОВА

 

27.04.2017г.

9,00 ч.

129

ПЛЕТАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И МАШИНИ

ДОЦ. Д. БАЛАБАНОВА

 

20.04.2017г.

9,00 ч.

111

ДИЗАЙН НА ТЪКАНИ

ДОЦ. Р. РУСЕВ

 

04.05.2017г.

9,00 ч.

111

КМО III Ч.

ДОЦ. З. КАЗЛАЧЕВА

 

05.05.2017г.

9,00 ч.

112

МАРКЕТИНГ В МОДНАТА ИНДУСТРИЯ

ДОЦ. З. ДЖАНДАРМОВА

 

28.04.2017г.

9.00 ч.

324

МЕНИДЖМЪНТ НА ТЕКСТИЛНИ И ШЕВНИ ФИРМИ

ДОЦ. З. ДЖАНДАРМОВА

 

21.04.2017г.

9.00 ч.

324

СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА

 

ДОЦ. З. ДЖАНДАРМОВА

 

12.05.2017г.

9,00 ч.

324

Специалност: АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

ИКОНОМИКА

ДОЦ. З. ДЖАНДАРМОВА

 

27.04.2017г.

9.00 ч.

129

МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

ПРОФ. П. ДАСКАЛОВ

 

28.04.2017г.

10,00 ч.

212

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ

 

ДОЦ. В. БОЧЕВ

18.05.2017г.

9,00 ч.

220

ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ  И ДАННИ

ДОЦ. В. БОЧЕВ

21.04.2017г.

9,00 ч.

118

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ  ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ПРОФ. П. ДАСКАЛОВ

 

29.04.2017г.

10,00 ч.

212

ИНДУСТРИАЛНИ МРЕЖИ В КСУ

 

ГЛ. АС. Д-Р З. ЗЛАТЕВ

19.05.2017г.

9,00 ч.

212

Специалност: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

ИКОНОМИКА

ДОЦ. З. ДЖАНДАРМОВА

 

27.04.2017г.

13,00 ч.

129

ТЕХНОЛОГИИ В ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА

ДОЦ. С. РАЧЕВ

21.04.2017г.

13,00 ч.

321

ОСВЕТИТЕЛНА И ИНСТАЛАЦИОННА ТЕХНИКА

ДОЦ. Т. ПЕХЛИВАНОВА

04.05.2017г.

13,00 ч.

220

КОНТРОЛ И ДИАГНОСТИКА НА  ЕЛЕКТР. МАШИНИ

ДОЦ. К. КЕРЕМИДЧИЕВА

18.05.2017г.

9,00 ч.

217

ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ

 

Д-Р П. ПРОДАНОВ

21.04.2017г.

9,00 ч.

119

БИТОВА ЕЛ.ТЕХНИКА

 

А. ИВАНОВ

28.04.2017г.

9,00 ч.

211

Специалност: ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

ИКОНОМИКА

ДОЦ. З. ДЖАНДАРМОВА

 

27.04.2017г.

13,00 ч.

129

ТЕХНОЛОГИЯ НА ХЛЯБА, ХЛЕБНИТЕ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

ГЛ. АС. Д-Р И. ДИМОВ

28.04.2017г.

9,00 ч.

415

ТЕХН. НА ПТИЧЕТО МЕСО И ЯЙЦАТА

 

ДОЦ. М. ПЕТЕВ

04.05.2017г.

12,00 ч.

113

ТЕХН. НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ

ДОЦ. М. ПЕТЕВ

05.05.2017г.

9,00 ч.

113

ТЕХН. НА МАКАРОНЕНИТЕ ИЗДЕЛИЯ

ГЛ. АС. Д-Р И. ДИМОВ

19.05.2017г.

9,00 ч.

416

Специалност: ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

ИКОНОМИКА

ДОЦ. З. ДЖАНДАРМОВА

 

27.04.2017г.

13,00 ч.

129

ТЕХН. НА МАШИНОСТРОЕНЕТО IIЧ.

ДОЦ. Н. ГЕОРГИЕВА

28.04.2017г.

9,00 ч.

124

ОТОПЛЕНИЕ , ОТОПЛИТЕЛНА И ТОПЛООБМЕННА ТЕХНИКАТЕХНИКА

ГЛ. АС.  Д-Р И. БИНЕВ

19.05.2017г.

9,00 ч.

412

ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ТГСИ

ДОЦ. И. ЛАЗАРОВ

20.04.2017г.

9,00 ч.

316

КЛИМАТИЗАЦИЯ И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА

ДОЦ. Н. НЕНОВ

21.04.2017г.

11,00 ч.

316

ДИАГНОСТИКА И НАДЕЖНОСТ НА ТГСИ

ПРОФ. Г. ТАСЕВ

18.05.2017г.

9,00 ч.

324

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014