top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 44 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Студенти Учебен разпис и изпити График изпити График за провеждане на семестриални изпити за ІI курс, задочно обучение през априлската сесия на учебната 2016/2017г.

График за провеждане на семестриални изпити за ІI курс, задочно обучение през априлската сесия на учебната 2016/2017г.

ГРАФИК

за провеждане на семестриални изпити

за ІI курс, задочно обучение

през априлската сесия на учебната 2016/2017г.

 

Специалност: АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

ВИСША МАТЕМАТИКА III Ч.

 

ДОЦ. К. КРЪСТЕВ

 

05.05.2017г.

9,00 ч.

325

ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА ІІ Ч.

 

ДОЦ. Р. РУСЕВ

13.05.2017г.

13,00 ч.

111

CAD СИСТЕМИ

 

ДОЦ. В. СТОЙКОВА

20.04.2017г.

9,00 ч.

216

МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ

ДОЦ. Н. ГЕОРГИЕВА

12.05.2017г.

9,00 ч.

226

ТОПЛОТЕХНИКА

 

ПРОФ. Г. ВЪЛЧЕВ

 

04.05.2017г.

9,30 ч.

129

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

П. КОЛЕВА

13.05.2017г.

9,00 ч.

325

ПК „ ИНСТРУКТОР

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

АС. Г. С. ГЕОРГИЕВ

21.05.2017г.

9,00 ч.

125

ПК „ ИНСТРУКТОР

ИКОНОМИЧНО И ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ДОЦ. М. СТОЯНОВ

20.05.2017г.

13,00 ч.

125

ПК „ ИНСТРУКТОР

АВИТО

АС. Д-Р З. ДУЧЕВА

20.05.2017г.

9,00 ч.

217

  

Специалност: ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

ВИСША МАТЕМАТИКА III Ч.

 

ДОЦ. К. КРЪСТЕВ

 

05.05.2017г.

9,00 ч.

325

ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА ІІ Ч.

 

ДОЦ. Р. РУСЕВ

13.05.2017г.

13,00 ч.

111

CAD СИСТЕМИ IЧ.

 

ДОЦ. В. СТОЙКОВА

20.04.2017г.

9,00 ч.

216

ТЕКСТИЛНО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И ИЗПИТВАНИЯ

ДОЦ. Г. ДОЛАПЧИЕВА

21.04.2017г.

9,00 ч.

312

ПРЕДАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И МАШИНИ

ДОЦ. Р. РУСЕВ

12.05.2017г.

13,00 ч.

111

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

П. КОЛЕВА

13.05.2017г.

9,00 ч.

325

 

Специалност: АВТОМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

ВИСША МАТЕМАТИКА III Ч.

 

ДОЦ. К. КРЪСТЕВ

 

05.05.2017г.

13,00 ч.

325

ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАI

ДОЦ. Т. ПЕХЛИВАНОВА

 

21.04.2017г.

9,00 ч.

211

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ

ДОЦ. В. БОЧЕВ

 

28.04.2017г.

9,00 ч.

321

ПОЛУПРОВОДНИКОВА ЕЛЕКТРОНИКА

ДОЦ. В. БОЧЕВ

 

04.05.2017г.

9,00 ч.

321

АЛГОРИТМИ И СТРУКТОРИ ОТ ДАННИ

ДОЦ. К. ЯНКОВ

27.04.2017г.

10,00 ч.

321

CAD СИСТЕМИ IЧ.

 

ДОЦ. В. СТОЙКОВА

20.04.2017г.

13,00 ч.

216

УЕБ ПРОГРАМИРАНЕ

ДОЦ. В. НЕДЕВА

 

12.05.2017г.

9,00 ч.

332

 

Специалност: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

ВИСША МАТЕМАТИКА III Ч.

 

ДОЦ. К. КРЪСТЕВ

 

05.05.2017г.

13,00 ч.

325

ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА I

ДОЦ. Т. ПЕХЛИВАНОВА

 

21.04.2017г.

9,00 ч.

211

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ

ДОЦ. В. БОЧЕВ

 

28.04.2017г.

9,00 ч.

321

ПОЛУПРОВОДНИКОВА ЕЛЕКТРОНИКА

ДОЦ. В. БОЧЕВ

 

04.05.2017г.

9,00 ч.

321

CAD СИСТЕМИ IЧ.

 

ДОЦ. В. СТОЙКОВА

20.04.2017г.

13,00 ч.

216

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

П. КОЛЕВА

13.05.2017г.

13,00 ч.

325

 

Специалност: ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ

ДОЦ. К. ИВАНОВ

 

28.04.2017г.

11,00 ч.

113

ФИЗИКОХИМИЯ И КОЛОИДНА ХИМИЯ

ДОЦ. К. КРЪСТЕВ

12.05.2017г.

9,00 ч.

415

ТОПЛОТЕХНИКА

ПРОФ. Г. ВЪЛЧЕВ

 

04.05.2017г.

9,30 ч.

129

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

П. КОЛЕВА

13.05.2017г.

13,00 ч.

325

ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ

ГЛ. АС. Д-Р И. ТАНЕВА

20.04.2017г.

9,00 ч.

416

ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ ІЧ.

 

ГЛ. АС. Д-Р И. ТАНЕВА

27.04.2017г.

9,00 ч.

416

 

Специалност: ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

ВИСША МАТЕМАТИКА III Ч.

 

ДОЦ. К. КРЪСТЕВ

 

05.05.2017г.

9,00 ч.

325

ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА ІІ Ч.

 

ДОЦ. Р. РУСЕВ

13.05.2017г.

10,00 ч.

111

CAD СИСТЕМИ IЧ.

 

ДОЦ. В. СТОЙКОВА

20.04.2017г.

9,00 ч.

216

МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ

ДОЦ. Н. ГЕОРГИЕВА

12.05.2017г.

13,00 ч.

226

ТОПЛО И МАСОПРЕНАСЯНЕ

ПРОФ. П. КОСТОВ

 

21.04.2017г.

9,00 ч.

412

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

П. КОЛЕВА

13.05.2017г.

13,00 ч.

325

 

ПК „Учител”  

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

АВИТО

 

АС. З. ДУЧЕВА

20.05.2017г.

9,00 ч.

217

 

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014