top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 25 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Студенти Учебен разпис и изпити Учебен разпис Разпис на учебните занятия за ОКС "Магистър" за летен семестър на учебната 2016/2017 г.

Разпис на учебните занятия за ОКС "Магистър" за летен семестър на учебната 2016/2017 г.

 

                                                                        Моля, проверявайте за промени в разписа!

 

Специалност

Двугодишна форма на обучение,

Проф.Бакалавър и др. технически специалности

 

Двугодишна форма на обучение,

Нетехническо направление,

 

Едногодишна форма на обучение

и Втора година на двугодишна форма на обучение

Автотранспортна и земеделска техника

Тех ІI сем.

Нетех ІIсем.

ІI и IVсем.

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

Тех IІ сем.

Нетех II сем.

IVсем.

 

 

Автоматика и компютърни системи

 

Тех ІI сем.

Нетех ІI сем.

Едногодишен курс 


Втора година на двугодишен курс

Електротехника

Тех ІI сем.

Тех ІI сем.

 

Едногодишен курс 

 


Втора година на двугодишен курс

Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация

Тех ІI сем.

Нетех ІI сем.

 

Едногодишен курс 


Втора година на двугодишен курс

Мултимедийни и компютърни системи и услуги

Тех ІI сем.

Нетех ІI сем.

 

Едногодишен курс 


Втора година на двугодишен курс

Топло и газоснабдяване

Тех ІI сем.

Нетех ІI сем.

ІI и IV сем.

Безопасност и качество на храните

Тех ІI сем.  Нетех II сем. ІI и IVсем.

 

 

 

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014