top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 234 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Спец.ТТТ

Специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”

 

Обучението по специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индуктрия ” във Факултет "Техника и технологии" (ФТТ) - Ямбол при Тракийски университет - Стара Загора е за образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с продължителност 4 години. Завършилите студенти могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „магистър”.

 Образователно-квалификационна степен „Бакалавър"; Професионална квалификация "Инженер"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 4 години;

Задочно обучение – 4 години

 

Специалността ДТММИ е акредитирана от НАОА към МС с Протокол № 2 от 17.01.2013 г. с оценка 8,22 за срок от 5 години. Завършилите специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” се реализират като дизайнери и конструктор-моделиери на облекло, технолози в шевното и текстилното производство, организатори на производството, мениджъри в модни къщи и ателиета, шевни и текстилни фирми.

ФТТ - Ямбол реализира мобилности на студенти и преподаватели по програма „Еразъм”. Програмата дава възможност на студентите от специалност “Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” в срок от един академичен семестър да проведат обучението си във висши училища в страни членки или кандидат членки на Европейския съюз. Наши Еразъм партньори са сродни специалности от следните висши училища:

·        Университетът на Любляна, Словения;

·        Технически университет - Либерец, Чешка република;

·        Технологичен образователен институт - Пирея, Гърция;

·        Тракийски университет, Технически колеж - Одрин, Република Турция;

·        Намък Кемал университет - Текирда, Република Турция.

Обучението се провежда в централния корпус на колежа в модерно обзаведени зали и лаборатории, 5 от които обслужват специалните дисциплини. Част от практическото обучение се провежда във фирми-партньори.

Академичният състав от специалността  участва в разработването и реализирането на 15 научно-изследователски проекти. Постигнатите резултати са представени на научни форуми у нас и в чужбина - Словения, Хърватия, Гърция, Румъния, Турция, Унгария и Украйна. Публикувани са в научни списания, а съществени части от тях намират място в учебници и ръководства за упражнения. Голяма част от резултатите се внедряват в учебния процес и в български шевни фирми. Научно-изследователската дейност дава възможност и за обновяване и разширяване на материално-техническата база в учебните лаборатории.

Можем да се похвалим с успехите на студентите от специалност «Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия». През 2009 година Мая Тодорова и Ралица Кьосева се класираха във финалния кръг на конкурса за моден дизайн «Лицата на Европа в модата и дизайна», организиран от сдружение «Подкрипа за дебют». През 2010 година Петя Динева спечели първия конкурс за най-добър курсов проект, организиран от списание «Текстил и облекло» и НТС по текстил, облекло и кожи, с подкрепата на специалностите по мода, текстил и облекло в българските висши училища.

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014